Technologické know how

Technologie

 • Technologie utahování
 • Technologie nýtování
 • Technologie svařování (laserem, svařování horkou deskou)
 • Technologie lepení
 • Technologie lisování za studena
 • Technologie lisování za tepla

Testování finálních výrobků

 • Zkouška speciálních funkcí –antipinch
 • Zkouška těsnosti – únik tlaku, kontrola helia ve vakuu
 • Elektrické zkoušky – testy proudu – sleep current,  stand by current, testy napětí, testy odporu
 • Zkouška vibrací / hluku
 • Dynamické charakteristiky, jako je posuvná síla zdvihu